Az Alagút és a Vérmező közelében, a krisztinavárosi templom mögött találjuk a Szilágyi Erzsébet Gimnázium téglaépületét. A nagy múltú iskolában számos jelentős tanáregyéniség dolgozott és dolgozik generációk óta a tehetségek gondozásán – akik később, saját területükön jelentős szakemberekké váltak. Jóllehet az intézmény az 1881-es alapításkor még a Várban, a mai Hilton helyén működött és mai nevét is csak később kapta, az első kerület egyik legrégebbi iskolájáról beszélünk, amelyet máig a tradíció és a nyitottság jellemez.

 

A cikk folytatásához kattintson a képre:

 

szilagyi.jpg

Címkék: Szilágyi Erzsébet Gimnázium

Mozgás, közösségi média és interkulturális nevelés a tanulás szolgálatában

Az Innovatív Iskolák TÁMOP-3.1.4-12/1-2012-0321 projekt keretében az „Intelligens iskola - A Szilágyi Erzsébet Gimnázium” című pályázat 107.369.600 Ft összegű támogatást nyert.

A támogatást a tanulók egészségét és személyiségét fejlesztő tevékenységekre, a környezeti nevelést célzó táborokra, a tanulók nyelvtanulását segítő programokra, a pedagógiai-módszertani megújulást szolgáló továbbképzésekre, tanórán kívüli rendezvényekre és az oktatási-nevelési folyamatot segítő eszközbeszerzésekre fordították.

A mozgás gazdag életmódra nevelés táborait, a nyelvi csereprogramokat, a tanulmányi utak eredményeit és az E-twinning programot mint új típusú, tanulást és nem formális kapcsolatok kiépítését szolgáló eljárási módszert mutatták be a gimnázium tanárai és diákjai a projektet záró sajtótájékoztatón.

Az elmúlt 2 év során a TÁMOP-pályázat elnyerése jelentős forrást biztosított a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium diákjai számára, lehetővé tette, hogy olyan nyelvi, környezetvédelmi és sport programokon vegyenek részt, amelyeket e forrás nélkül nem, vagy csak részben tudták volna megvalósítani.

Az élménygazdag nyelvi cserék, tanulmányi utak, a tanulókat megmozgató túrák, valamint az iskola tanulóival zajló konfliktuskezelések azt eredményezték, hogy fejlődött a tanulók nyelvtudása, személyisége, illetve számos, az életben fontos képességük, pl. a kreativitásuk, az interperszonális érzékenységük, az együttműködési készségük, valamint a megértési és elfogadási képességük más országok, népek kultúrája, szokásai iránt. 

Címkék: Szilágyi Erzsébet Gimnázium