Változások az adózásban

 2015.01.10. 13:44

A 2015-ös év hozott némi változást a helyi adók területén: az infláció mértékével emelkedett a telekadó és az építményadó. Változatlan a gépjárműadó és az idegenforgalmi adó.

A helyi adók befizetési határideje változatlan: március 15. és szeptember 15. napja.


Régi adónemeink, a gépjárműadó, az idegenforgalmi adó, a telekadó és az építményadó mellé az önkormányzat 2015-ben megkapta a gyümölcspárlatok magánfőzési és fogyasztási célú előállításának nyilvántartását és felügyeletét, ismertebb nevén a házi pálinkafőzés felügyeletét is. Azon kerületi lakosok, akik legfeljebb 100 liter űrtartalmú desztillálóberendezéssel rendelkeznek, 2015. január 1. napjától 1000 Ft összegű adót fizetnek, amelyet abban az esetben kell megfizetnie, ha valóban főztek pálinkát. Lényeges kiemelni, hogy az önkormányzatnak be kell jelenteni a már meglévő és a frissen vásárolt lefőző berendezéseket abban az esetben is, ha az fizikailag nem a kerületben tárolják vagy használják azokat. A magán pálinkafőzéssel kapcsolatos bejelentési és bevallási kötelezettségről az önkormányzat Adóügyi Csoportjának honlapján lehet tájékozódni.

Az építmény- és telekadóban változás csak az adó mértékében állt elő, az építményadó éves mértéke négyzetméterenként 1 584 Ft, a magánszemély tulajdonában álló garázsoké 627 forintra emelkedett. A telekadó mértéke 316 forintra módosult. A 2015-ös évre vonatkozó adó mértékéről február hónapban tértivevényes küldeménnyel értesíti a hivatal az adózókat. 

Amennyiben nem lesz lehetőségük a tértivevényes leveleket átvenni, úgy azt másodszor is kézbesítjük, akkor azonban már normál küldeményként. 

A helyi adók befizetési határideje változatlanok maradtak: március 15. és szeptember 15. napja. A kiküldött határozatok, adóívek és fizetési értesítők egyben egyenlegközlőket is tartalmaznak, tehát azon adózók, akinek hátraléka mutatkozik, lehetősége nyílik arra, hogy a hátralékát megfizesse, vagy egyéb módon rendezze. Amennyiben az adótartozásokat adózóink nem rendezik, úgy az önkormányzatnak jogában áll azokat olyan módon behajtani, mintha végrehajtónak adná át. Erre tekintettel kérünk mindenkit, akinek nehézséget jelent az adó megfizetése, vagy az megállapított adó alapjával vagy összegével nem ért egyet, jelezze, hogy mindenki számára megnyugtató megoldást tudjunk találni.

Az építményadó tekintetében külön felhívjuk a kerület lakosságának figyelmét arra, hogy az adó bevalláson alapul, ezért ha olyan ingatlan van a tulajdonukba, mely nem lakáscélú, vagy olyan lakás, amelyben társaság vagy szervezet székhelye vagy telephelye van bejelentve, úgy adóbevallást kell benyújtaniuk. Ha ezt elmulasztják és az adóhatóság ellenőrzéssel állapítja meg a fizetendő adót, adóhiány keletkezik, amely után mulasztási bírság és késedelmi pótlék is előírásra kerül.

Adóügyekben a Budavári Önkormányzat Adóügyi Csoportja áll rendelkezésükre a 06-1-458-3031-es telefonszámon, és az ado@budavar.hu e-mail címen, és ügyfélszolgálati irodánkban személyesen.

Címkék: adózás I. kerület