Rendelet módosítás

 2014.04.02. 15:50

Módosult a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet, amely március 28-án hatályba is lépett.

„15.§ (1) Tilos este 22.00 órától másnap reggel 07.00 óráig tartó időszakban a településrendezési terv szerinti lakó- és vegyes területen a vendéglátó egységek közterületen lévő kerthelyiségeiben, kitelepülésein, teraszain - jegyzői engedély nélkül vagy attól eltérően - hangosan énekelni, hangerősítő, hangkeltő berendezéssel, zenelejátszással vagy más módon zenélni (a továbbiakban: zenélés).

(2) Az (1) bekezdésben rögzített zenélés jegyzői engedélyezési eljárása során a jegyző figyelembe veszi különösen a vendéglátó egység 
a) kereskedelmi nyilvántartásban szereplő adatait,
b) környezeti zajkibocsátási határérték megállapító határozatában foglaltakat, 
c) hatásterületén lakók egészséges életkörülményekhez és pihenéshez való jogát, 
d) működésével kapcsolatos esetleges korábbi lakossági bejelentéseket, panaszokat és ezzel kapcsolatban indult hatósági eljárásokat."

A módosító rendelet egy átmeneti rendelkezést is tartalmaz a már működő teraszokra a 6.§(3) bekezdésben

„6.§ (3) Jelen rendelet hatálybalépésekor már érvényes közterület használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységek a jelen rendelet 2.§-ában foglalt új rendelkezések alapján 30 napon belül kötelesek - ezirányú szándék esetén - a zenélés jegyzői engedélyezési eljárását megindítani. Ezen átmeneti időszak elteltét követően indulhat velük szemben - a Rendelet 15.§-ban rögzített tilalom megsértése esetén - közösségi együttélés alapvető szabályának megszegésével kapcsolatos eljárás."

Az átmeneti időszak elteltét követően (április 28-tól), amennyiben 22 óra után jegyzői engedély nélkül zenélnek a teraszokon szabályszegés miatt eljárás indítható a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál.

Címkék: közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet