Egyszerűsítette az önkormányzat a lakás helyreállítási támogatás igénylését. Az igénylők február 28-ig nyújthatják be igénylésüket a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál. 

A lakás helyreállítási támogatást az Önkormányzat azon rászorulóknak biztosítja, akik önerejükből képtelenek a lakásukban elvégezni olyan állagmegóvási munkákat, mint például a tisztasági festés, az elavult vezetékek javítása, a szigetelési munkák, s a mosdó helyiségek karbantartása. A támogatás megállapításának együttes feltételei: a kérelmező 65. életévét betöltötte, vagy rendszeres szociális segélyben részesül, illetve azon család részesülhet ebben a támogatásban, ahol kettő vagy több gyermeket nevelnek.

A jogosultsági jövedelemhatárt a rendelet egyedülállók esetén az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ában (71.250,- Ft), család esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-ában (57.000,- Ft) határozza meg. A támogatás mértéke egy lakásra egy alkalommal legfeljebb 200.000,- Ft lehet. 

A lakás helyreállítási támogatás iránti kérelem február 28-ig nyújtható be a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál (1012 Budapest, Attila út 89.) 

További információkért keressék bizalommal a Budavári Önkormányzat Népjóléti Csoportjának munkatársait, akik készséggel állnak a rendelkezésükre.

Címkék: támogatás Önkormányzati hírek lakás helyreállítási támogatás