A beiratkozáshoz szükséges okmányok:  

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványának, valamint TAJ kártyájának fénymásolata;
- a szülő érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványa.  
Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozzák magukkal gyermeküket is.

Beiratkozás a Nyárs utcai épületbe jelentkezők számára:
Április 2-én(hétfõn) 8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között

Április 28-án(kedden) 8.00-12.00 óra között.
A beiratkozás helye: Nyárs u-i épület (Nyárs u. 2-4.)

Beiratkozás a Tigris és Mészáros utcai épületekbe jelentkezők számára:
Április 29-én (szerdán) 8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között

A beiratkozás helye: Tigris u-i épület (Tigris u. 58-60.)

Beiratkozás a Dísz téri épületbe jelentkezők számára:
Április 30-án(csütörtökön) 8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Dísz téri épület (Dísz tér 3.)

Beiratkozás a Toldy Ferenc utcai épületbe jelentkezők számára:
Május 11-én(hétfőn) 8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között.

A beiratkozás helye: Toldy F. utcai épület (Toldy F. u. 66.)

Beiratkozás a Lovas utcai épületbe jelentkezők számára:
Május 12-én (kedden) 8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között

Május 31-én(szerdán) 8.00-12.00 óra között.
A beiratkozás helye: a Lovas úti épület (Lovas út 3.)

Azon szülők részére, akiknek a fenti időpontok valamilyen okból nem felelnek meg, lehetőségük van arra, hogy május 15-én (pénteken) 8.00-12.00 óra között az Iskola utcai épületben (Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

Beiratkozás az Iskola utcai épületbe jelentkezők számára:
Május 13-án (szerdán), 14.00-17.00 óra között

Május 14-én (csütörtökön) 8.00-12.00 óra között, 14.00-17.00 óra között
Május 15-én (pénteken) 8.00-12.00 óra között
A beiratkozás helye: Iskola u-i épület (Iskola u. 44.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy - a korábbi évek tapasztalatai alapján – a jelentkezők nagy létszáma miatt, esetenként hosszabb várakozási idővel kell számolni  a beiratkozásnál, ezért türelmüket és megértésüket kérjük. (Várnegyed)

Óvodai körzethatárok

Címkék: óvoda beíratkozás

Lezárult az „Energetikai korszerűsítés a Budavári Önkormányzat óvodáinak és bölcsődéinek épületében elnevezésű (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0123 azonosító számú) uniós projekt. A valós munkálatok tavaly ősszel fejeződtek be, most megtörtént a pénzügyi elszámolás is. 


Az Energetikai korszerűsítés a Budavári Önkormányzat óvodáinak és bölcsődéinek épületében elnevezésű uniós projekt európai uniós projekt keretében a Nyárs utcai óvoda, a Mészáros utcai óvoda, a Lovas úti óvoda és bölcsőde és az Iskola utcai bölcsőde energetikai felújítását végezték el, amelyre összesen 178 millió forintot nyert az Önkormányzat.


Valamennyi intézmény esetében elvégezték a födémszerkezetek és homlokzatok utólagos hőszigetelését - kiemelt vastagságú hőszigeteléssel-, így az óvodák és a bölcsődék új külső megjelenést kaptak. Elvégezték a nyílászárók cseréjét, a kazánokat modern, kondenzációs berendezésekre cserélték, valamint a radiátorokat termosztatikus szelepekkel szerelték fel.


A megújult látvány és a kellemes környezet mindezeken túlmenően még hosszútávon gazdaságos működtetést is eredményez. Az óvodák, bölcsődék szigetelési munkái az ősszel elkészültek, így az első fűtési szezonban már érezhető volt a pozitív hatása. A gázfogyasztás visszaesése miatt a gázmérők cseréjét is kezdeményezte az önkormányzat a gázszolgáltatónál, így nyári időszakban is megtakarítást eredményez a beruházás, mivel az alapdíjak is töredékére csökkennek.


Iskola utca 22.-24. szám alatti bölcsődében az energetikai átalakításokon felül az Önkormányzat saját forrásból az épület bővítését is elvégezte. A bővítés során nemcsak egy új csoportszoba kiépítése, hanem egy játszóudvar is kialakításra került a lapos tető helyén.

Címkék: óvoda energetika korszerűsítés

A munkaterület átadásával a július végén megkezdődött az I. kerületi óvodák és bölcsődék energetikai korszerűsítése. A beruházásokra 178,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Budavári Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjából.

Szeptember közepére a Lovas úti óvoda, a Mészáros utcai óvoda és a Nyárs utcai óvoda energetikai korszerűsítése, október elejére pedig az Iskola utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése készül el. Valamennyi intézmény esetében elvégzik a homlokzatok és a födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, nyílászárók cseréjét, a kazánokat modern, kondenzációs berendezésekre cserélik, valamint a radiátorokat termosztatikus szelepekkel szerelik fel. A beruházás a gyermekek bölcsődei és óvodai ellátásában nem okoz majd fennakadást.

Az energetikai korszerűsítésekre, amelyekkel jelentősen csökkenthető az intézmények energiafogyasztása és a környezeti terhelés is, a Budavári Önkormányzat 178,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjából.

A kerület az elmúlt években több intézményben is végrehajtott már hasonló energetikai korszerűsítéseket. A Lisznyai utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítésére 34 millió forintot nyert az Önkormányzat 2010-ben. A pályázat keretében 2011 szeptemberére megtörtént az iskola külső falainak hőszigetelése, a padlásfödémek hőszigetelése, a fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele és a tornaterembe korszerű légkezelő beépítése.

A Budavári Általános Iskola energetikai korszerűsítésére szintén 2010-ben nyert támogatást az Önkormányzat, összesen 107 millió forintot. A sikeres pályázat eredményeként a Budavári Iskolában is megtörtént az iskola külső falainak hőszigetelése, a padlásfödémek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer szabályozhatóvá tétele, légtelenítők beépítése és légszűrőház elhelyezése a tornaterembe.

A Maros utcai szakrendelő energetikai korszerűsítésére 2010-ben nyert támogatást a kerület, összesen 21 millió forintot. A beruházás során kicserélték a kazánokat, a csőhálózatokat thermoszelepekkel szerelték fel, és kicserélték az épület külső nyílászáróit.

Megújuló energiafelhasználás növelésére 2012-ben 37 millió forintos támogatást nyert a Budavári Önkormányzat. A pályázati támogatás segítségével három kerületi intézményben - az Iskola utcai bölcsődében, a Vízivárosi Óvodában, valamint a Toldy Ferenc Gimnázium tornacsarnokának tetején helyeztek el napelemeket, a bölcsődénél a melegvízelőállítást segítő napkollektor-hálózatot is beüzemeltek.

Címkék: óvoda energetika bölcsőde korszerűsítés

A testületi ülés végén Király Kornél (Fidesz- KDNP) és Váradiné Naszályi Márta kérdést tett fel az Iskola utcai óvoda, valamint a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kertjében történt fakivágások miatt. Mindketten az iránt érdeklődtek, hogy miért volt szükség a fák kivágására.

Sárközyné Veszelszky Éva zöldterületi szakértő, kerttervező mérnök elmondta: az önkormányzat megbízásából 2008-ban felmérte a kerületi intézmények kertjeiben található fák állapotát, felmérésében az elvégzendő feladatokat is bemutatta. Az Iskola utcai óvodában két kivétellel az összes fa ifjításra szoruló, vagy kivágásra javasolt állapotban volt hat évvel ezelőtt. Egy vágásra javasolt jegenyenyár esetében az óvoda dolgozóinak kérésére végül csak ifjítás történt, ennek kivágása azonban mostanra halaszthatatlanná vált: a jelentős mértékű korhadás miatt a 10 méter magas fa az épületre és a közelében tartózkodókra egyaránt komoly veszélyt jelentett.

Most szintén ki kellett vágni öt darab, 10-12 méteres japánakácot, melyek állapota a többszöri ifjítás ellenére leromlott, balesetveszélyessé vált. A napelemekhez közel eső fát is rendkívül rossz állapota miatt kellett kivágni – már az alpinista szakember sem vállalta, hogy felmásszon rá, és úgy távolítson el ágakat. A munkálatok során mindvégig jelen voltak kertészeti szakemberek.

Palcsák Zsolt, a Gamesz igazgatója hangsúlyozta: vállalja annak felelősségét, hogy a kertészeti munkák során a vágásokat is elvégezték, s nem vártak heteket-hónapokat azzal, hogy egy bizottság megtárgyalja a veszély elhárításának szükségességét – igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy a tavaszi szünetről visszaérkező gyerekek a kertet is biztonsággal tudják használni.

Nagy Gábor Tamás elmondta: 2006. augusztus 20-át követően, amikor is az emlékezetes tűzijáték alatti viharban egy kidőlő fa halálos áldozatot követelt, komoly szemléletváltás történt a városi fasorok fenntartásában. A Duna-parti idős fákat a fővárosi parkfenntartó lecserélte, és a kerületnek is meg kellett hoznia nehéz döntéseket: a Czakó utcában például gyönyörű nagy, de veszélyessé vált nyárfákat kellett kivágni, hogy helyettük újabbakat ültessenek. „Időnként fájdalmas, drámai a favágás látványa, de ez egy elkerülhetetlen munka” – fogalmazott a polgármester. 

Címkék: fa óvoda favágás

Nyílt napok

Lovas utca 3. április 15. 9.30-10-30
Tigris utca 58-60. április 23. 10.30-12.00
Mészáros utca 56/b. április 23. 10.00-12.00
Nyárs utca 2-4. április 24. 10.00-12.00
Iskola utca 44. április 24. 15.30-16.30
Toldy F. utca 66. április 28. 15.00-17.00

Beiratkozások
1.Beiratkozás a Nyárs, Tigris és Mészáros u-i épületekbe jelentkezők számára:
Május 05-én (hétfőn) 8.00-12.00 óra között és 14.00-17.00 óra között
Május 08-án (csütörtökön) 14.00-17.00 óra között
A beiratkozás helye: a Nyárs u-i épület (Nyárs u.2-4.)

2.Beiratkozás a Lovas utcai és a Dísz téri épületekbe jelentkezők számára:
Május 06-án (kedden) 8.00-12.00 óra között és 14.00-17.00 óra között
Május 08-án (csütörtökön) 8.00-12.00 óra között
A beiratkozás helye: a Lovas utcai épület (Lovas utca 3.)

3.Beiratkozás a Toldy és Iskola utcai épületekbe jelentkezők számára:
Május 07-én (szerdán) 8.00-12.00 óra között és 14.00-17.00 óra között
Május 09-én (pénteken) 8.00-12.00 óra között
A beiratkozás helye: az Iskola u-i épület (Iskola u. 44.)

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványa, valamint TAJ kártyája; (szeretnénk kérni ezen okmányok fénymásolatát is)

- a szülő érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozzák magukkal gyermeküket is.

Azon szülők részére, akiknek a fenti időpontok valamilyen okból nem felelnek meg, lehetőségük van arra, hogy május 9-én (pénteken) 8.00-12.00 óra között az Iskola utcai épületben (Iskola u. 44.) beiratkozzanak.

Címkék: óvoda Brunszvik Teréz óvodai beríratkozás